شرکت رابین هوشمند سیستمیکی از مهمترین اخبار جانبی همایش ملی بازرسی ٫ کنترل کیفیت عملیات انبارداری در مدیریت انبار را می توان استقبال پرشور و کم نظیر فعالان بخش صنعت و انبارداری و توزیع از غرفه شرکت رابین هوشمند سیستم در محل کتابخانه ملی اشاره کرد .

شرکت رابین هوشمند سیستم با هماهنگی دبیر علمی همایش جناب آقای دکتر سعید رمضانی و برگزار کننده محترم این همایش شرکت ره آوران آفاق صنعت به طرح سوالی درباره بهینه ترین مسیر در حوزه پخش مبادرت نمود . زمان پاسخگویی به این سوال ۲۴ ساعت بود که در پایان هیچ یک از شرکت کنندگان به پاسخ صحیح اشاره ننمودند . شرکت رابین هوشمند سیستم بخاطر حسن همکاری و استقبال مسئولین به نزدیکترین جواب ممکن که از شرکت پخش عقاب بود یک نرم افزار ارزنده به مبلغ ۳۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال اهدا نمودند .

در زمان اهدا جوایزه شرکت برنده ٫ یک سوال در مورد معنای کلمی ی DC در لجستیک معکوس توسط مهندس مسعود حمیدی طرح گردید که هیچ یک از شرکت کنندگان به این سوال نتوانستند پاسخ صحیح دهند .

استقبال بی نظیر از غرفه رابین هوشمند سیستم