MTS  مدیریت بر خدمات حمل و نقل / TMS  سیستم های مدیریت بر خدمات حمل و نقل

باز مسئله مهم مدیریت بر خدمات که در صنعت امروزی عضو غیر قابل انکار در تفکرات صنایع جهانی محسوب می شود. در هر صنعتی که حرکت انتقال مواد یا محصولات در آن جریان داشته باشد حمل و نقل یکی از مهمترین ارکان آن صنعت محسوب می شود. و مدیریت بر این بخش محسابات پیچیده خود را می طلبد. محاسباتی که می تواند شرکت را در خدمات پیشرو سازد و موجب کاهش قیمت تمام شده و با کم کردن چشمگیر هزینه ها در بخش توزیع و انتقال مواد به بیشترین بهره وری دست یابند که متاسفانه  در صنعت ما بر اثر مرور زمان و فقر اطلاعاتی مدیریت این فرآیند کم رنگ و کم رنگ تر شده است. این نوع مدیریت به ما می آموزد که چگونه کاهش هزینه به کاهش قیمت تمام شده منجر می شود. کشور ما پتانسیل اجرایی کردن این فرآیند را به خوبی داراست . با کاهش قیمت نفت جهانی این صنعت و صنایع وابسته به آن را به چالش کشیده است ٫  که بدین ترتیب صنایع دیگر باید دست بر زانوی خود بگذارند و بر اساس نوع خدماتی که ارائه می دهند می توانند بورس رقابتی خوبی را در منطقه و حتی خاوره میانه رقم بزنند و دیگر ترس از آمدن رقبای خارجی نداشته باشند. نکته نوید بخش ، این فرآیند یک چهار چوب کلی دارد که در هر صنعتی قابل اجراست . و با توجه به حجم کاری ، نوع فعالیت ، استراتژی ، اولویت ها و داشته های غیر قابل تغییر در صنایع پایه ریزی می شود.

 

MTS برای مدیریت بر خدمات لجستیک اولین قدم آموزش پرسنل  کلیدی هر بخش است برای روند مدیریت بر این فرآیند.

سئوال: ما چه مقدار زمان و هزینه خرج می کنیم برای آموزش یک پرسنل و بر چه اساسی آموزش می دهیم؟ آیا بر پایه همان فعالیت های سنتی که انجام می دهیم آموزش داده می شود؟ و در آخر چه بهره وری را از آن می بریم؟ و چه تغییری حاصل می شود در روند سود دهی یا بهره وری بیشتر در آن بخش؟ پاسخ دادن به این سئوالها به تفکر بیشتری نیاز دارد . ما باید پرسنل کلیدی هر بخش را بر اساس فن آوری های روز و علمی شدن اطلاعات آنان بر اصل  استراتژیک شرکت آموزش دهیم تا مقدار زمانی که برای آموزش صرف می کنیم و هزینه های که شرکت تقبل می کند در راستای اهداف آن صنعت باشد . مدیریت این فرآیند باید در بخش فن آوری صورت پذیرد . با اطلاعاتی که پرسنل آموزش دیده به هسته مرکزی یعنی بخش فن آوری انتقال می دهند تصمیم گیری و مدیریت عملیات و محاسبات آغاز می شود تا با داشته های غیر قابل تغییری که هر صنعتی به سهم خود با آن مواجه است با کمترین هزینه و سرمایه گذاری اجرای شود. داشته های غیر قابل تغییر که می توان در برخی از صنایع نام برد: نوع وسیله نقلیه، تعداد سایت، نوع بسته بندی ، تجهیزاتی که به ظاهر فرسوده به نظر می رسد و… که داشته های غیر قابل تغییر ما محسوب می شوند . ما با برنامه ریزی صحیح می توانیم به بیشترین بهره وری از این نوع داشته ها دست یابیم. ما باید بدانیم که ناوگان حمل و نقل ما چه پتانسیلی دارد و محک بزنیم در چه مسافتی بیشترین بهره وری را از این تجهیزات می توانیم داشته باشیم مساحت جغرایایی که خدمات ارائه می دهیم چه اندازه ای دارد ، مختصات جغرافیای هر متقاضی را باید در نظر بگیریم ، باید شرایط هر منطقه که خدمات ارائه می دهیم در نظر گرفته شود مانند مسیر حرکت ، ماهیت سوق الجیشی، ارزش اعتباری و در آمد زایی هر منطقه باید به خوبی شناسایی شود . نوع تقاضا های فصلی ، فروش آنلاین، فروش آفلاین ،حجم محصولات ، حجم توزیع و ….. و به ویژه آن دسته از چیزهای که پیش بینی نکرده ایم این نوع پیامدها عضو جدا نشدنی کار محسوب می شود که هر از چند گاهی شرکت ها را به چالش می کشد با برنامه ریزی دقیق به مسائل قید شده می توانیم در بروز این نوع چالش ها سربلند بیرون آئیم و از همه پتانسیل شرکت ، نیروی انسانی، تجهیزات با بیشترین بهره وری استفاده کنیم تا به بهترین شکل مدیریت شوند . با مسائلی که ذکر شد درصد قابل توجهی از مشکلات را هموار می سازیم . پرسنل ناوگان حمل و نقل (رانندگان عزیز) با مسائل و چالش های بسیاری مواجه اند. از قبیل موانع نظارتی ، محدویت های زمان توزیع ،حمل و نقل در شرایط سخت ، خرابی وسایل نقلیه و… که ما باید برنامه ریزی از پیش تعیین شده هر یک از موضوعات ذکر شده را در کمترین زمان و بدون آزمون خطا انجام دهیم تا یک مدیریت بر عملیات مطمئن داشته باشیم . همه این مسائل بسیار کلیدی هستند که می بایست از یک سیستم سازگار استفاده شود این نوع مدیریت باید به صورت ماژول وار برنامه ریزی شود یعنی هر بخش به صورت جداگانه تفکیک شود برنامه ریزی شود و سرجاش گذاشته شود و تمام ابزارها در آخر به صورت کاملا هماهنگ باهم شروع به کار کنند. برنامه سازگاری که در این فرآیند در صنعت امروزی جهان به کار گرفته می شود استفاده کردن از سیستم های نوین است . بر این اساس سیستم های TMS)) پا به عرصه گذاشت.

 

TMS این نوع از سیستم ها با کاهش بسیاری از چالش های مرتبط با حرکت وسیله حمل و نقل از مبدا تا مقصد و تطبیق حامل در بهینه سازی روشهای انتقال مواد و محصولات کمک شایانی به بخش لجستیک می کند و بر اساس فعالیتهای صنایع مختلف و مناطق جغرافیایی خاص هر صنعت استراتژی پایه ریزی می شود تا بهترین راه حل بر اساس اولویت توزیع و خدمات رسانی انجام پذیرد(TMS ) همچنان با بهبود اشکال جدیدی از بهینه سازی ، پیشرفت در تحرک انتقال ، تعداد وسیله نقلیه ، نوع تجهیزات ،سبک های نوین ارائه خدمات و بهبود در قابلیت استفاده از تجهیزات و نیروی انسانی را سامان دهی می کند و مدیرت بر این بخش را عملیاتی میسازد و با تجزیه تحلیل وگزارشات داده محور چارت عملیاتی حمل و نقل را به وجود می آورد. در صنعت توسعه یافته امروزی این فرآیند تبدیل به یک نقطه کانونی شده است که با کم کردن کاهش چشمگیر هزینه های حمل و نقل و مدیریت در بخش عملیات لجستیک هرچه بیشتر برای صنایع مختلف ایفای نقش کند . و با جایگزین شدن این سیستم به جای شیوه های سنتی شرکت های بزرگ می توانند مناطق توزیع خود را وسیعتر کنند و مساحت جغرافیایی به مراتب بزرگتری را تحت پوشش در آورند.

تحلیل فرایند MTS در بکارگیری از سیستم های TMS