دکتر بهزاد پورنقدی - دبیر علمی رابین هوشمند سیستمجناب آقای دکتر بهزاد پورنقدی ، حضور پر رنگ حضرت عالی به عنوان دبیر علمی مجموعه رابین هوشمند سیستم برای ما موجب افتخار است .بدینوسیله وظیفه ی خود دیدیم از زحمات و پشتکار حضرت عالی در ارائه و اشاعه علم روز دنیا در این مجموعه قدردانی به عمل آوریم و رجاء واثق داریم با هماهنگی و تعامل حوزه های علمی فرابخشی موجبات پیشرفت علم لجستیک را در شرکت فراهم می آورید . توفیق روز افزون جناب عالی را از خداوند منان خواهانیم .

دکتر بهزاد پورنقدی