رابین هوشمند سیستم

سومین همایش ملی بازرسی٫ کنترل کیفیت عملیات انبارداری در مدیریت انبار در تاریخ ۱۶ دی ماه ۱۳۹۴ به مدت دو روز در محل برگزاری همایش های کتابخانه ملی به همت وزارت صنعت ٫ معدن و تجارت و با اخذ مجوز از دفتر ریاست جمهوری برگزار گردید . حضور شرکت رابین هوشمند سیستم در این همایش بسیار چشمگیر و قابل توجه بود.

در روز اول همایش مهندس مسعود حمیدی در سمینار تخصصی لجستیک معکوس و تحلیل سیستم های WMS و ۵ کلید باید/نباید در این باره در تالار قلم (تالار اصلی) به ایراد سخن پرداخت که با استقبال خوب شرکت کنندگان مواجه شد . در این سخنرانی شرکت کنندگان با سیستم های نوین و شیوه های علمی حل مشکلات موجود در صنعت توزیع و انبارداری آشنا شدند .

سخنرانی مهندس مسعود حمیدی در سومین همایش ملی کنترل کیفیت عملیات انبارداری در مدیریت انبار