ساختار تیم رابین

 

 • ۷ نفر با درجه تحصیلی دکترا
 • ۶ نفر با درجه تحصیلی کارشناسی ارشد
 • ۳ نفر با درجه تحصیلی کارشناسی

 

رشته های تحصیلی

 

 • مهندسی فناوری اطلاعات
 • مهندسی نرم افزار
 • مدیریت حمل و نقل
 • جغرافیا
 • اقتصاد
 • آینده پژوهی
 • مدیریت منابع انسانی
 • ریاضیات و محاسبات آماری
 • معماری دیجیتال
 • بانک های اطلاعاتی
 • مدیریت صنعتی
 • مدیریت

 

ساختار تیم رابین