مدیریت و بهینه سازی چیدمان کالااین نرم افزار بعنوان تنها نرم افزار های موجود در بازار ایران برای بهینه سازی و شبیه سازی عملکرد بارگیری و ایجاد نقشه ۳بعدی برای انجام کار می باشد که می تواند در مورد کالا های زیر برای شما در عملیات چیدمان برای حداکثر بهره گیری از فضای محفظه به شما کمک کند . این نرم افزار دارای توانایی استفاده کردن از محفظه ها مختلف را بطور منظم و دقیق دارد . مانند محفظه های دریایی ، کامیون ها انبار ها و غیره .

این نرم افزار چند گزینه پیشرفته برای بارگیری به شما ارائه می دهد بطور مثال بارگیری به روش FILO (اولین بارگیری برای آخرین تخلیه) که نیازمند ترکیب خاصیت وزنی و نوع بارگیری نیز است . همچنین برای محفظه هایی که اندازه های گوناگونی از کالا ها را در خود جای می دهند . نرم افزار می تواند بر اساس ارزش و تعداد کالا بارگیری را برای شما محاسبه کند. نرم افزار همچنین برای شما می تواند نحوه توزین وزن درون محفظه را نشان دهد .

در صورتی که خروجی عملیات محاسبه مورد قبول شما نیست می توانید با استفاده از تنظیمات موجود در قسمت گزینه های بارگیری و یا با اعمال تغییرات از قسمت بارگیری دستی خروجی مورد نظر خود را بدست آورید .

برخی دیگر از موارد قابل توجه این نرم افزار :

· بارگیری گروهی برای
کالا های گروهی

· محاسبه بیشترین تعداد بارگیری

· عدم ایجاد اضافه وزن

· قانون استک

· بارگیری به روش فریز

· بارگیری نامحدود

مدیریت و بهینه سازی چیدمان کالا CLP