مشاوره لجستیکیگروه رابین هوشمند سیستم بعنوان مشاور عالی در حوزه ی داده کاوی لجستیک ، حمل و نقل ، توزیع ، برنامه ریزی و استراتژی حمل و نقل توانایی خود را اعلام می دارد که بر اساس ساختار های استاندارد توسط سیستم های فوق پیشرفته و الگوریتم های چند وجهی تمامی موارد ذکر شده را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و بر این اساس چارت عملیاتی شرکت ، سازمان ، ارگان و پروژه یا صنعت تعریف شده را مورد بررسی قرار می دهد و راه حل های علمی و عملی بر پایه علم دانش بنیان ارائه می دهد.

مشاوره لجستیکی