قدردانی از دکتر سعید رمضانیسپاس خداوند عزوجل را که در این راه پر پیچ و خم ٫ دوستانی را بر سر راه ما قرار داد تا در مسیری که طی می کنیم ٫ برای اتصال علم ٫ دانشگاه و صنعت لجستیک و انبارداری از هیچ کمکی دریغ نکردند و بدون هیچ چشم داشتی مارا یاری دادند .

از اساتید خوب دانشگاه علم و صنعت ٫ از استاد متواضع جناب آقای دکتر سعید رمضانی بی نهایت سپاسگذاریم ٫ دستان این عزیزان را به گرمی می فشاریم و صادقانه به خود می بالیم که چنین عزیزانی را در کنار خود داریم .

 

روابط عمومی شرکت رابین هوشمند سیستم

پیام قدردانی شرکت رابین هوشمند سیستم