با توجه به زیر ساختی بودن فرآیند حمل و نقل و لجستیک و فراگیر بودن بهره مندی از آن در تمامی قشر های جامعه و صنایع مختلف ، فناوری های مرتبط با آن همانند سیستم های مدیریت حمل و نقل از اهمیت بسیار بالا و ویژه ای برخوردار می باشد . از جمله مهمترین موارد کاربرد این فناوری ها را در صنایع و سازمان های مختلف در ذیل بدان اشاره شده است :

 • سازمان های نظامی
 • سازمان پدافند غیر عامل
 • سازمان راهداری
 • سازمان راهنمایی و رانندگی
 • وزارت راه و شهر سازی
 • وزارت صنعت ، معدن و تجارت
 • وزارت جهاد کشاورزی
 • بانک ها و موسسات مالی و اعتباری
 • صنایع نفت و گاز و پترو شیمی
 • موسسات پستی و خدمات وابسته
 • شرکت های تولیدکننده
 • شرکت های توزیع کننده کالا و خدمات
 • شرکت های خدماتی
 • شرکت های حمل و نقل داخلی و خارجی
 • خدمات اورژانسی
 • خدمات حمل و نقل عمومی
 • موسسات خدمات مسافربری
کاربرد ها