ایجاد استراتژی

ایجاد استراتژی

در شرایط رقابتی امروز ، شرکت و سازمانی می تواند برنده رقابت باشد که با شناخت روند ها و مدیریت پیشران ها ، برنامه ریزی کاربردی و مدیریت استراتژیک از برنامه ای سازگار استفاده کند تا در کمترین زمان به پاسخ صحیح دست یابند .

عارضه یابی

عارضه یابی

یکی از مهمترین چالش هایی که در بخش لجستیک بویژه حمل و نقل در صنایع کشور عزیزمان به چشم میخورد عدم استفاده درست و بجا از حامل و مسائل مرتبط با این فرآیند است . به دلیل وجود زیر ساخت های ناکارآمد و همچنین ضعف مدیریتی در این بخش موجب افزایش هزینه ها و کاهش بهره وری در شرکت ، سازمان و یا ارگان می شود که این امر تبعاتی بسیار سنگین را تحت الشعاع خود قرار می دهد و به شرکت تحمیل می کند .

مشاوره لجستیکی

مشاوره لجستیکی

گروه رابین هوشمند سیستم بعنوان مشاور عالی در حوزه ی داده کاوی لجستیک ، حمل و نقل ، توزیع ، برنامه ریزی و استراتژی حمل و نقل توانایی خود را اعلام می دارد که بر اساس ساختار های استاندارد توسط سیستم های فوق پیشرفته و الگوریتم های چند وجهی تمامی موارد ذکر شده را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و بر این اساس چارت عملیاتی شرکت ، سازمان ، ارگان و پروژه یا صنعت تعریف شده را مورد بررسی قرار می دهد و راه حل های علمی و عملی بر پایه علم دانش بنیان ارائه می دهد.